POHYBOVÉ AKTIVITY

V rámci pořádání našich pohybových aktivit dítě vedeme k jednotlivým úkonům formou hry a snažíme se prohlubovat jeho zájem o zlepšování svých schopností. Během velmi krátké doby společně s námi objevíte skryté vlohy vašeho dítěte a talentovanost pro určité typy sportů. S tímto poznáním budete pro vaše dítě výbornými průvodci, samo si bude moci vytvořit pozitivní přístup ke sportu, a budete mu tak lépe nápomocni při budování možné sportovní kariéry.

Cena

60 min 100 Kč
Počet dětí na jednoho trenéra je min. 4 a max. 8.
Cena zahrnuje trenéra, kurt a výukové pomůcky.
Pohybové aktivity probíhají každé pondělí 14 až 15 hod a čtvrtek 15 až 16 hod v Novém Lískovci.
Adresu najdete v kontaktech.

tenisová škola Bolkovi © 2014 bolkovi.cz, všechna příslušná práva vyhrazena.